Tango Abrazo & Milonga Abrazo

Abrazo znamená objatie. A práve na objatí - priateľskom, rešpektujúcom, dávajúcom či vrúcnom - je založené argentínske tango, jeden z najkrajších zážitkov, ktorý môžete v živote zažiť...”

Prečo
tango?
Spoznajte
arg. tango
Kurzy
a škola
Workshop Milonga
Abrazo
Rozvrh,
kalendár
Kontakt
+ o nás
Face-
book

Vojto a Helena – lektori Tanečnej školy Abrazo

Vojto a Helena - Tanecna skola AbrazoMgr.art. Helena Žitňanová, ArtD – tanečnica, tanečná pedagogička a choreografka malých foriem. Pôsobila ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave a ako pedagogička v ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti aj ako ako tanečnica a pedagogička v Umeleckom súbore Lúčnica a Tanečnom divadle Bralen, je autorkou viacerých pedagogických publikácií. Od roku 2005 sa intenzívne venuje argentínskemu tangu, od roku 2009 aj ako pedagóg.

Vojtech Takáč – tanečník, pedagóg a choreograf malých foriem. Pôsobil najprv ako tanečník a pedagóg vo viacerých bratislavských foklórnych súboroch (Ekonóm, Čečinka, Dopravár, Gymnik). V roku 2005 sa začal venovať argentínskemu tangu, od roku 2009 aj pedagogicky. Je absolventom trojročného diaľkového školenia pre pedagógov tanca pri Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Pre obochVojta a Helenu – sa tango stalo neoddeliteľnou súčasťou života a okrem jeho výuky je aj ich koníčkom. Pravidelne navštevujú milongy (tanečné večery tanga) v Bratislave, na Slovensku aj zahraničí. S tangom začínali v tanečnej škole Jarky Šidelskej a od tej doby sa neustále zdokonaľujú – najmä na workshopoch pod vedením originálnych argentínskych učiteľov – vo Viedni, Prahe a aj priamo v Buenos Aires, kde v roku 2010 absolvovali intenzívne štúdium na renomovanej Escuela Argentina de Tango.

Svojich žiakov učia všetky bežné štýly tanga, zameriavajú sa však špeciálne na štýly tango milonguero, tango valsmilonga, ktoré v podobnej kvalite nevyučuje na Slovensku žiadna tanečná škola. Aj v rámci výuky nie je ich zámerom produkovať množstvo absolventov krátkodobých kurzov, ale výuka kvalitných tangueros a milongueros, ktorým sa tango stane celoživotnou vášňou.

Vojto a Helena vytvorili a neustále vylepšujú vlastnú koncepciu výuky so zameraním na kvalitu, správnu pohybovú komunikáciu tanečníkov, estetiku a individualitu ich prejavu, ako aj vytvorenie harmonickej jednoty tanečníkov s hudbou.

Prečítajte si aj

  • Opojení tangom - rozhovor s Vojtom a Helenkou v odbornom časopise Tanec

 

[!page-footer.html]