Tango Abrazo & Milonga Abrazo

Abrazo znamená objatie. A práve na objatí - priateľskom, rešpektujúcom, dávajúcom či vrúcnom - je založené argentínske tango, jeden z najkrajších zážitkov, ktorý môžete v živote zažiť...”

Prečo
tango?
Spoznajte
arg. tango
Kurzy
a škola
Workshop Milonga
Abrazo
Rozvrh,
kalendár
Kontakt
+ o nás
Face-
book

Milonga Abrazo - tanečný večer argentínskeho tanga

Milonga Abrazo

Milonga AbrazoMilonga Abrazo v Crowne Plaza je najdlhšie pôsobiacou milongou v Bratislave a na Slovensku, v priestoroch hotela Crowne Plaza sa koná približne raz mesačne už od októbra 2011.

Na tejto stránke uvádzame informácie o vybraných predchádzajúcich milongách Abrazo (stránka je nová a budeme ju postupne dopĺňať)

MILONGA ABRAZO - ARCHÍVNE INFORMÁCIE A FOTOGRAFIE

Vybrané milongy Abrazo

(doplnenie zoznamu o ďalšie milongy pripravujeme)

Milongy Abrazo v iných lokalitách

  • Milongy v Crowne Plaza sa od októbra 2011 konali len raz mesačne, preto sme sa snažili hľadať aj ďalšie miesta ich konania. Niektoré sa konali len jednorazovo alebo krátkodobo a najdlhšie takto fungovala spolupráca s tanečným klubol La Fiesta, v ktorého priestoroch sme v jednom období mali aj kurzy našej školy.S La Fiestou (dnes už premenovanou na La Bomba) spolupracujeme prakticky dodnes - v jej priestore sa od roku 2016 každoročne koná veľká novoročná milonga Abrazo so živou hudbou.
     

Milonga Abrazo v Crowne Plaza Bratislava - VZNIK (jeseň 2011)

  • Podľa našich záznamov sa prvá milonga v hoteli Crowne Plaza konala v sobotu 15.10.2011.
  • K druhej milonge (konanej 22.10.2011) pre nás portál TangoArgentino.sk vytvoril aj facebookový event (a pomáhal nám takto s propagáciou milongy až do januára 2013, kedy sme pozvánky (eventy) začali vytvárať pod vlastnou facebookovou stránkou).
  • Po úvodných milongách v októbra 2011 sa na základe dohody s vtedajším manažmentom hotela Crowne Plaza (aj po niekoľkých následnych personálnyvh výmenách) táto milonga koná približne raz mesačne nepretržite až dodnes.

    

NAŠU MILONGU NAVŠTÍVILI / OUR PREVIOUS GUESTS

V priebehu existencie milongy Abrazo ju navštívili stovky návštevníkov zo Slovenska a príležitostne aj hostia z iných krajín.Tešíme sa, že dlhodobo máme takmer na každej milonge aj zahraničných návštevníkov.

Na našej milonge sme mali česť privítať ako hostí - niektorých aj ako účinkujúcich (tanečné alebo hudobné vystúpenie) napríklad: Pablo A. Alonso (Argentina/UK), Elina Roldan (Argentina), Miguel Sumaria (Argentina/Slovakia), Nuevo Tango Ensamble (Italy), Rosalia Delfina (Germany), Daniel Arredondo (Argentina/USA), Andrea Pirity (Hungary), Lucas Panero & Cintia Tinelli (Argentina/Germany), Ingrid Kalendová & Dušan Mauri (TangoZone Italy), Dimitris Biskas & Mariana Patsarika (Greece/France), Nicolás Bertucci (Argentina/Austria), Brenno Marques & Eva Icikson (Argentina), Porque Tango / FB (Slovakia), Angélica Rimoldi (Argentina/Austria), Tango Harmony / FB (Hungary), Dante Culcuy & Miriam Orcutt (Argentina/UK+Switzerland/UK), Javier Antar (Argentina) & Patricie Poráková (Czech Republic/Argentina), Trinidad Arfó / FB (Ukraine) a mnohí ďalší / and others...

MILONGA ABRAZO - SÚČASNOSŤ

.

    

[!page-footer.html]